I undervisningen på grundskolor tillägnar elever sig grundläggande
kunskaper om det kinesiska språket, dess uppbyggnad, ursprung och
historia; lär sig känna till tecknens struktur och form; kunna de enkla
radikalerna –meningsbärande element; kunna grundläggande uttal – de olika ljuden,behärska och förstå skillnaden av de fyra tonerna; pinyin – romaniserad transkription (fonetiskt system) , streckordning samt enkel konversation.

I undervisningen på gymnasiet erbjuder vi tre nivåer: moderna språk Steg I
, II och III. Förutom grundläggande kunskap om språket introduceras
eleverna även i den kinesiska kulturen och i den Kinas historia, mat,
kalligrafi, bruk och seder etc.
Undervisningsinnehåll och betygssättning är fastställda enligt Skolverkets riktlinjer.
 

Intresset för Kinastudier ökar kraftigt

 

 

中心发展介绍

 

Samarbetspartner: Följande skolor använder sig av Mandarinkinesiskt Språk- och Kulturcentrum:

IB syd gymnasiet, Viktor Rydberg Jarlaplan, Viktor Rydberg Odenplan, Åva Gymnasium i Täby, Internationella Kunskapsgymnasiet , och YBC i Nacka,
Abrahamsbergsskola och Samskolan Djursholm.