Kinesiska för nybörjare

Kinesiska talas av 1,3 miljarder människor och är världens största språk. Eftersom handel och kommunikationer med Kina ständigt ökar, blir det allt viktigare att kunna kinesiska. Mandarin är den mest talande "dialekten" i Kina och det officiella kinesiska språket. Vi erbjuder nu en mycket effektiv kurs för dig som är intresserad av att lära mandarin.

Förkunskaper

Den här kursen riktar sig till dig som inte har några förkunskaper i kinesiska, däremot kunskaper i engelska, eftersom litteraturen är på engelska.

Syfte

Kursen är framtagen för att utveckla studentens förmåga att kommunicera och behärska språket i olika vardagliga situationen. Kursen ger grundläggande kunskaper både muntligt och skriftligt.

Efter en termin (30 kurstimmar) ska man kunna uttrycka sig i tal, samt läsa och skriva enklare budskap. Kursen börjar med sju inledande kapitel som är inriktade på fonetik (pinyinsystemet för uttal med de fyra tonerna som måste behärskas för att gå vidare). Sedan följer åtta kapitel med ca 30 nya ord i varje kapitel. Vi lägger också tyngdpunkten på konversation. Dessutom erbjuder vi en workshop för kinesisk kalligrafi.

Undervisningsform

Kursen går en gång i veckan under 15 veckor, totalt 30 kurstimmar (alternativt två gånger i veckan under 15 veckor). Vi arbetar med parövningar, hörförståelseövningar och konversation. Du får också vara beredd på att lägga ner extra tid på hemarbete. Vi har enklare prov varje vecka i form av diktamen.

Litteratur och material

Vi använder "Contemporary Chinese" som är med både engelsk och kinesisk text (samma böcker som användas på universitet). Textbok, övningsbok och teckenbok.

Lärare

Vår lärare har kinesiska som sitt modersmål och undervisar parallellt på Konfucius-institutionen vid Stockholms Universitet. Lärarna deltar kontinuerligt i lärar-fortutbildning för kompetensutveckling.

Nybörjarkurs

måndagar 3000 kronor (grupprabatt kan erhållas) för 30 kurstimmar (inkluderar ej kurslitteratur)

lokal: Södra Latins gymnasium vid Slussen, klassrum A228, kl 18:30 - 20:30

Fortsättningskurs

Vi erbjuder fortsättningskurser för studenter som redan har gått vår nybörjarkurs eller har motsvarande förkunskaper.

alternativ 1: tisdagar kl 18:30-20:30 för de som redan kan ca 500 tecken

alternativ 2: onsdagar kl 18:30-20:30 för de som redan kan ca 250 tecken

3000 kronor för 30 kurstimmar (inkluderar ej kurslitteratur).

 

中心发展介绍

 

Samarbetspartner: Följande skolor använder sig av Mandarinkinesiskt Språk- och Kulturcentrum:

IB syd gymnasiet, Viktor Rydberg Jarlaplan, Viktor Rydberg Odenplan, Åva Gymnasium i Täby, Internationella Kunskapsgymnasiet , och YBC i Nacka,
Abrahamsbergsskola och Samskolan Djursholm.